***

 
:
:

,
3D

2

?!

! 30 - !

Kazuhiko Ikeguchi,Tsunetoshi Koike,Takashi Mogi (: 1):

: ( 7.) 1997

| |